Abonnementen

Een abonnement omvat alle in het betrokken seizoen te houden concerten en bedraagt thans € 122,50.

Vrienden van de BMK krijgen korting bij het kopen van losse kaarten.

U bestelt een abonnement door het overmaken van € 122,50 of bij meer dan één abonnement een veelvoud van dat bedrag op bankrekeningnummer NL 29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Stichting Baarnse Muziekkring te Baarn, zonodig met vermelding van het seizoen waarvoor u een abonnement wilt nemen.
Toegangskaarten voor abonnementhouders liggen klaar bij de aanvang van ieder concert.

Losse kaarten reserveren:
Losse kaarten kunt u via info@baarnsemuziekkring.nl reserveren. Meer informatie daarover vindt u hier.