Abonnementen

Abonnementen zijn uitsluitend verkrijgbaar voor de zaterdagavondconcerten
Een abonnement omvat 5 concerten voor € 100,00 inclusief een drankje in de pauze.
Losse kaarten voor de zaterdagavonconcerten kosten € 23,00 inclusief een drankje in de pauze.

Vrienden van de BMK krijgen korting bij het kopen van losse kaarten.

U bestelt een abonnement door het overmaken van het verschuldigde bedrag op ons bankrekeningnummer NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Stichting Baarnse Muziekkring te Baarn.
Vermeld daarbij de naam en het adres waarnaar het abonnement of de abonnementen moeten worden toegezonden.
Het bestelde wordt u tijdig toegezonden.

Losse kaarten reserveren:
Losse kaarten voor zowel de zaterdagavond- als de zondagmiddagconcerten kunt u via info@baarnsemuziekkring.nl reserveren. Meer informatie daarover vindt u hier.